Đề thi mẫu HK2 Toán lớp 4 – số 8

Đề thi mẫu HK2 Toán lớp 4 – số 8 – file word Câu 3. Quãng đường AB dài 6 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được bao nhiêu cm? 6 m                     B. 6 cm               C. 6 dm                         D. 60 cm Câu […]

Di hoc toan