Bài 9 trang 98 – Học Lý 9 – Bài: Chủ đề 31: Màu sắc các vật và tác dụng của ánh sáng

0 commentsChủ đề 31: Màu sắc các vật và tác dụng của ánh sángHọc Lý lớp 9hoc tap se

Bài 9 trang 98 – Học Lý 9 – Bài: Chủ đề 31: Màu sắc các vật và tác dụng của ánh sáng Cho biết những vật màu vàng có khả năng tán xạ mạnh các màu đoe, vàng, lục. Dưới ánh sáng đỏ, ta thấy một người mặc áo đỏ. Dưới ánh sáng trắng, ….  Read More

Bài 2 trang 67 – Học Lý 9 – Hãy phát biểu và viết hệ thức của định luật Joule – Lenz. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong hệ. Bài: Chủ đề 9: Công và công suất của điện trở. Định luật Joule – Lenz

0 commentsChủ đề 9: Công và công suất của điện trở. Định luật Joule – LenzHọc Lý lớp 9hoc tap se

Bài 2 trang 67 – Học Lý 9 – Hãy phát biểu và viết hệ thức của định luật Joule – Lenz. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong hệ. Bài: Chủ đề 9: Công và công suất của điện trở. Định luật Joule – Lenz Hãy phát biểu và ….  Read More

Bài 18 trang 30 – Học Lý 9 – Một điển sáng S đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh S’ trong hai trường hợp như hình 26.33. Trong mỗi trường hợp, hãy. Bài: Chủ đề 26: Thấu kính

0 commentsChủ đề 26: Thấu kínhHọc Lý lớp 9hoc tap se

Bài 18 trang 30 – Học Lý 9 – Một điển sáng S đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh S’ trong hai trường hợp như hình 26.33. Trong mỗi trường hợp, hãy. Bài: Chủ đề 26: Thấu kính Một điển sáng S đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh S’ ….  Read More

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 6

0 commentsDe kiem tra 1 tiet dai so 11 chuong 2Đề KT 1 tiết môn toánToán lớp 11hoc tap se

Câu 1: Với (dfrac{{left( {n + 1} right)!}}{{left( {n – 1} right)!}} = 72) thì giá trị của là: A. (n=8) B. (n=9) C. (n=6) D. (n=5) Câu 2: Một cuộc họp có 13 người, lúc ra về mỗi người đều bắt tay người khác một lần, riêng chủ tọa chỉ bắt tay ba người. Hỏi có ….  Read More

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 5

0 commentsDe kiem tra 1 tiet dai so 11 chuong 2Đề KT 1 tiết môn toánToán lớp 11hoc tap se

Câu 1: Từ các số 0,1,2,7,8,9 tạo được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số khác nhau? A. 288                B. 360 C. 312                D. 600 Câu 2: Nếu (A_x^2 = 110) thì: A. x = 10 B. x =11 C. x =11 hay x = 10 D. x = 0 Câu 3: Gieo một ….  Read More