Thẻ: hoc tap se

Hỗn hợp E gồm hai este đều mạch hở, có mạch cacbon không phân nhánh. Thủy phân hoàn toàn 56,3 gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp A gồm hai ancol X , Y (MX

0 commentsĐề thi THPT QG môn HóaĐề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Hậu Lộc 4hoc tap se

Câu hỏi: Hỗn hợp E gồm hai este đều mạch hở, có mạch cacbon không phân nhánh. Thủy phân hoàn toàn 56,3 gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp A gồm hai ancol X , Y (MXY) và hỗn hợp rắn B. Đốt ….  Read More

Tiến hành thí nghiệm sau:

0 commentsĐề thi THPT QG môn HóaĐề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Hậu Lộc 4hoc tap se

Câu hỏi: Tiến hành thí nghiệm sau: Bước 1: Lấy khoảng 10 ml dung dịch NaOH 40% cho vào bất sứ Bước 2: Cho khoảng 3 gam dầu thực vật vào bát sứ và đun sôi nhẹ khoảng 30 phút và khuấy liên tục, đồng thời thêm nước vào để thể tích dung dịch không ….  Read More

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và Ba(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol CO2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị sau:

0 commentsĐề thi THPT QG môn HóaĐề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Hậu Lộc 4hoc tap se

Câu hỏi: Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và Ba(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol CO2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị sau: Giá trị của m là A. 17,73.   B. 7,88.      C. 14,184. D. 11,82. Lời ….  Read More

Tính khối lượng của hỗn hợp A tham gia phản ứng?

0 commentsĐề thi THPT QG môn HóaĐề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 Trường THPT Nho Quanhoc tap se

Câu hỏi: Nung m gam hỗn hợp A gồm Mg, FeCO3, FeS và Cu(NO3)2 (trong đó phần trăm khối lượng oxi chiếm 47,818%) một thời gian, thu được chất rắn B (không chứa muối nitrat) và 11,144 lít hỗn hợp khí gồm CO2, NO2, O2, SO2. Hoà tan hết B với  dung dịch HNO3 đặc ….  Read More

Tính khối lượng hỗn hợp muối khan tham gia phản ứng?

0 commentsĐề thi THPT QG môn HóaĐề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 Trường THPT Nho Quanhoc tap se

Câu hỏi: Cho hỗn hợp E gồm 0,15 mol chất hữu cơ mạch hở X (C6H13O4N) và 0,2 mol este hai chức Y (C5H8O4) tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức kế tiếp ….  Read More

Xác định CTCT của ba chất X, Y, Z ở thí nghiệm dưới đây?

0 commentsĐề thi THPT QG môn HóaĐề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 Trường THPT Nho Quanhoc tap se

Câu hỏi: Cho 3 ống nghiệm riêng biệt lần lượt chứa 3 chất tan X, Y, Z trong nước (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 3). Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho dung dịch KOH dư lần lượt vào 3 ống nghiệm, thu được tổng số mol ….  Read More

Nhận xét nào sau đây sai khi nói về polime?

0 commentsĐề thi THPT QG môn HóaĐề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 Trường THPT Nho Quanhoc tap se

Câu hỏi: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1 một mẫu ống nhựa dẫn nước PVC (poli(vinyl clorua)). Bước 2: Thêm 2ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm 1. Đun ống nghiệm đến sôi rồi để nguội. Gạn lấy phần dung dịch cho vào ống nghiệm ….  Read More